Ochrana osobních údajů

IMPLEMENTACE GDPR V AMBULANTNÍ SFÉŘE
Co je GDPR? GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy předpis Evropské unie, který od 25. května 2018 nahradí současný český zákon o ochraně osobních údajů. GDPR je v České republice závazné. Pravidla GDPR se vztahují i na poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb je podle GDPR (stejně
jako podle stávajících právních předpisů) tzv. „správcem osobních údajů“.
Správce osobních údajů
Oproti „nezdravotnickým“ správcům nemá poskytovatel zdravotních služeb v ambulantní sféře při zpracování osobních údajů svých pacientů řadu omezení:
– nemusí se zabývat odůvodňováním toho, proč tyto údaje máte
– k vedení zdravotnické dokumentace, a tedy ani ke zpracování osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci nepotřebuje od pacienta souhlas
– pacient nemůže požadovat, aby správce jeho údaje z dokumentace vymazal (nemá vůči správci tzv. „právo být zapomenut“)
– pacient nemůže proti zpracování svých údajů ve zdravotnické dokumentaci účinně vznášet námitky.
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů